Disclaimer

Oleson’s (Kamer van Koophandel: 54808995), hierna te noemen Oleson’s, verleent u hierbij toegang tot www.olesons.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Oleson’s behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Oleson’s spant zich in om de inhoud van www.olesons.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.olesons.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oleson’s. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.olesons.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Oleson’s. Voor op www.olesons.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oleson’s nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oleson’s en haar leveranciers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oleson’s, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

Over ons

Tijdens vakanties, stedentrips e.d. loop ik altijd te snuffelen in straatjes en winkeltjes. Om ideeën op te doen, maar ik ben vooral ook nieuwsgierig naar wat er allemaal ‘te koop’ is. Als er iets is wat je overal en in allerlei creatieve vormen kunt vinden lees meer…